با استعانت از درگاه باری تعالی و در راستای تاکید مدیریت عامل محترم شرکت ارتباطات سیار ایران جهت شروع هر چه سریعتر فاز ساخت پروژه گیاه شناسی، در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ زمین این پروژه از بنیاد تعاون ارتش (بتاجا ) تحویل موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول گردید.;